Om vannlekkasjer og våtromsskader

Vannlekkasjer fra våtrom kan være en kilde til stor konflikt mellom beboere i sameier og borettslag, samt ved kjøp/salg av bolig. Årsaken til vannlekkasjer kan være flere. De vanligste årsakene er:

 • Manglende eller feil lagt membran

 • Dårlig vedlikehold

 • Normal aldring av baderommet

  Normal aldring av sluk og avløpsrør i form av rustangrep, materialer og overflatebehandlinger som ikke er tilpasset bruken av våtrommene

 • Feil bruk av baderommet

  Større intensitet på baderom i dag enn fra når badet ble bygget

 • Gammelt sluk/feil sluk

 • Feil materialvalg

 • Dårlig prosjektering

Behovet for utbedring av denne typen mangler og skader kommer stort sett brått på de fleste beboere, og kostnadene ved en fullverdig utbedring er så store at mange fristes til å velge løsninger som ikke løser alle problemene med våtrommet og sågar påfører nye problemer.

I mange tilfeller velges det også enkle løsninger i mangel av kunnskap om riktig oppbygning av et våtrom. Som eksempel kan nevnes en utbedring av gulvet med membran, gulvvarme, påstøp og fliser. Beboeren har i god tro lagt ned store kostnader i å utbedre gulvet for å hindre lekkasjer, samt heve komforten og standarden på badet. Dette vil imidlertid være tilnærmet bortkastet hvis man har et gammelt sluk hvor det ikke er mulig å etablere en tett anslutning med klemring for membranen.

I tillegg har man også risikoen ved lekkasjer rundt gamle avløpsrør fra servant og badekar der disse rørene går gjennom den nye membranen, og lekkasjer fra de samme rørene der de ligger innstøpt i dekket under den nye membranen. Det samme problemet har man også med avløpsrøret fra sluket og til avløpsstammen.

Selv om en beboer isolert sett velger en fullverdig utbedring av eget baderom med nytt sluk, membran på gulv og vegger, nye rør til og fra sluk og nytt avløpsrør, kan man få problemer når naboen over og under skal skifte avløpsrør i sine leiligheter. Vi opplever sjelden at beboere inkluderer utskifting av rørføringer gjennom dekker over og under eget bad, når de iverksetter modernisering av dette.

Vår tids levesett med andre krav til hygiene, har resultert i hyppigere bruk av våtrommene ved at det dusjes/bades oftere enn før. Belastningen på overflatene, spesielt gulv og vegger, er større enn forutsatt da bygningen var ny. Dette forsterkes ytterligere ved at badekar ofte er fjernet og det dusjes rett på gulvet, uten at det er tatt nødvendige forholdsregler på grunn av den ekstra fuktbelastningen.

Det bør videre legges til grunn at forsikringsselskapet etter hvert ikke vil dekke kostnader ved utbedring/reparasjon av denne type skader. Dette begrunnes med at omfanget av lekkasjene etter hvert blir så mange og store, og alderen på anlegget er så høy, at skadene ikke lenger kan karakteriseres som «brå og uforutsette», men i stedet er en naturlig konsekvens av manglende vedlikehold og/eller feil bruk av våtrom.


Skal du rehabilitere badet så gjør det grundig i alle ledd.

Ta kontakt og vi hjelper deg gjerne!