top of page

Vannlekkasjer fra våtrom kan bli en kilde til konflikt mellom beboere i sameier og borettslag, eller ved kjøp og salg av bolig.

SPESIELLE ÅRSAKER TIL VANNLEKKASJER OG VÅTROMSSKADER

Behovet for utbedring av denne typen mangler og skader kommer stort sett brått på de fleste beboere, og kostnadene ved en fullverdig utbedring kan være så store at mange fristes til å velge løsninger som ikke løser alle problemene med våtrommet.
Vi ser at det i mange tilfeller velges enkle løsninger i mangel av kunnskap om riktig oppbygning av et våtrom. Et godt eksempel på dette er når gulv med membran, gulvvarme, påstøp og fliser skal utbedres. Her har mange beboeren i god tro lagt ned store kostnader i å utbedre gulvet for å hindre lekkasjer, samt heve komforten og standarden på badet. Dette vil imidlertid være tilnærmet bortkastet hvis man har et gammelt sluk hvor det ikke er mulig å etablere en tett anslutning med klemring for membranen.
 

I tillegg finnes også risikoen ved lekkasjer rundt gamle avløpsrør fra servant og badekar, der disse rørene går gjennom den nye membranen, samt lekkasjer fra de samme rørene der de ligger innstøpt i dekket under den nye membranen. Det samme problemet har man også med avløpsrøret fra sluket og til avløpsstammen.
 

Selv om en beboer isolert sett velger en fullverdig utbedring av eget baderom med nytt sluk, membran på gulv og vegger, nye rør til og fra sluk og nytt avløpsrør, kan man få problemer når naboen over og under skal skifte avløpsrør i sine leiligheter. Vi opplever sjelden at beboere inkluderer utskifting av rørføringer gjennom dekker over og under eget bad, når de iverksetter modernisering av dette.
 

Vår tids levesett med andre krav til hygiene, har resultert i hyppigere bruk av våtrommene ved at det dusjes/bades oftere enn før. Belastningen på overflatene, spesielt gulv og vegger, er større enn forutsatt da bygningen var ny. Dette forsterkes ytterligere ved at badekar ofte er fjernet og det dusjes rett på gulvet, uten at det er tatt nødvendige forholdsregler på grunn av den ekstra fuktbelastningen.

Det bør videre legges til grunn at forsikringsselskapet etter hvert ikke vil dekke kostnader ved utbedring/reparasjon av denne type skader. Dette begrunnes med at omfanget av lekkasjene etter hvert blir så mange og store, og alderen på anlegget er så høy, at skadene ikke lenger kan karakteriseres som «brå og uforutsette», men i stedet er en naturlig konsekvens av manglende vedlikehold og/eller feil bruk av våtrom.


Skal du rehabilitere badet så gjør det grundig i alle ledd.
Ta kontakt! Vi hjelper deg gjerne.

bottom of page